Apati: Duyarsızlık, ilgisizlik ya da kayıtsızlık. Bir insanın toplumun veya diğer insanların duygusal, sosyal veya fiziksel yaşamlarına ilgi duymaması.

 

‘nekadarapatiksin.org’ projesi, bireylerin toplumsal olaylara karşı ne derece duyarsızlaştığını inceleyen bir farkındalık projesidir. Web sitesi, Türkiye’de çeşitli yıllarda gerçekleşmiş toplumsal olayları çoktan seçmeli sorularla kullanıcıya sunar. İnternette yer alan ‘Ne kadar dahisin?’, ‘Ne kadar seksisin?’ gibi testler yerine duyarsızlığı ölçmeyi amaçlar. Şıklarda yer alan yaşanmış, acı olaylara olan duyarsızlığımızı testte ilerlediğimiz soru sayısıyla ölçerek %100 üzerinden değerlendirir.

 

Proje toplumsal duyarlılık-duyarsızlık-az veya çok duyarlı olma/olmama konuları çerçevesinde şekillenmiştir. Şıkların bağlı oluduğu websayfaları, kişi veya kurumlar kaynak olarak kullanılmıştır.

Teste Başla