Evli bir kadının sokakta yürüyebilmesine

aşağıdakilerden hangisi engel teşkil eder?

Testi sonlandır.