13 yaşında bir kız çocuğunun

aşağıda belirtilen eylemlerden hangisini yapması uygun değildir?

Testi sonlandır.